รักครอบครัววางแผน หลักประกันรายได้ ในวันที่คุณจากไป ให้คนที่คุณรัก
หลักประกันรายได้ของครอบครัว มา พร้อมกับการวางแผนที่ดี การเตรียม พร้อมในวันนี้ จึงเป็นสิ่งสำคัญ
   วางแผนและสร้าง กองทุนเพื่อการเกษียณ ของคุณเอง ให้มีเงินพอใช้จับจ่ายตาม Life Style  ที่คุณต้องการในวัยเกษียณ ไม่อยากเกษียณ ไปเป็นคนจน
บริหารเงินออมของคุณและครอบครัว พร้อมทั้งวางแผนภาษีของคุณไป พร้อมๆกันได้ ด้วยกรมธรรม์แบบออมทรัพย์
เจ้าหน้าที่ของเรา จะช่วยออกแบบกรมธรรม์ ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการของคุณ
Income Protection – เป็นหลักประกัน รายได้ของครอบครัว     หากผู้นำครอบครัวหรือ ผู้ที่เป็นเสาหลักในการหารายได้สูญเสียหรือ    สิ้นสุดความสามารถในการหารายได้ให้แก่ ครอบครัวสมาชิกของครอบครัว  ก็ยัง สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้โดยไม่ติดขัด

อ่านเพิ่มเติม
       วางแผน ประกันสุขภาพ ค่ารักษา พยาบาล   ให้คุ้มครองคุณไปให้นานที่สุด AIA คุ้มครองค่า รักษาพยาบาลให้คุณไปจนถึงอายุ 80 ปี
    กรมธรรม์ประกันสุขภาพของคุณ ดูแล สุขภาพคุณจนถึงอายุเท่าไหร่? อย่ารอจนวันที่สุขภาพทรุดโทรม
Copyright 2011 AIA helps.com All rights reserved. tumblr statistics Visitors